Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης


Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αποτελείται από τους:

  • Χαλιορή Κωνσταντίνο, Αναπλ. Καθηγητή, Αναπλ. Πρόεδρο ΤΠΜ
  • Ακράτο Χρήστο, Αναπλ. Καθηγητή
  • Αχιλλοπούλου Δήμητρα, Επικ. Καθηγήτρια
  • Κογκέτσωφ Αυρηλία, Επικ. Καθηγήτρια
  • Ταστάνη Σουσάνα, Επικ. Καθηγήτρια

Απολογισμός Δράσεων ΟΜΕΑ 2020-2021