Πρόγραμμα Σπουδών


Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών ΕΘΑΑΕ

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (2ο ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ)

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (για φοιτητές 1ου και δεύτερου έτους)

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (για φοιτητές 3ου έτους – 5 εξάμηνο και πάνω)