Συνεργασίες Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


 

Συνεργασίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με το Πανεπιστήμιο του Ντόρτμουντ

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ έχει υπογράψει διμερή συμφωνία συνεργασίας με το Department of Architecture and Civil Engineering του Technische Universitat Dortmnud.

H διμερής συμφωνία συνεργασίας προβλέπει:

Α) Ανταλλαγή Πληροφοριών και Δημοσιεύσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος
Β) Ανταλλαγή Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Γ) Ανταλλαγές φοιτητών μικρής διάρκειας
Δ) Ερευνητικές Συνεργασίες
Ε) Αμοιβαία Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών
ΣΤ) Οργάνωση από κοινού Σεμιναρίων, Workshops, Συνεδρίων, και Εκθέσεων
Ζ) Συνεργασία σε βελτίωση Βιογραφικών