Τομέας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών


Ο Τομέας των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των αρχιτεκτονικών συνθέσεων κτιριακών ενοτήτων ή συνόλων, της οικοδομικής τέχνης και των συστημάτων και μεθόδων κατασκευαστικών έργων, της τεχνολογίας των δομικών υλικών, της δομικής φυσικής και του ελέγχου του μικροκλίματος και της συντήρησης και αποκατάστασης παλαιών κτισμάτων, μνημείων συνόλων.

Στον Τομέα είναι ενταγμένα δύο εργαστήρια, της Οικοδομικής και των Δομικών Υλικών.

Διεύθυνση:
Διευθύντρια: Αν. Καθηγήτρια Σάββα Αθηνά
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79491
email: asavva@civil.duth.gr