Τομέας Δομικών Κατασκευών


Ο Τομέας των Δομικών Κατασκευών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των εφαρμοσμένων μεθόδων αναλύσεως και σχεδιασμού γραμμικών και επιφανειακών φορέων, των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα για συνήθεις και σεισμικές δράσεις, των κατασκευών από προενταμένο σκυρόδεμα για συνήθεις και σεισμικές δράσεις, των ειδικών κατασκευών από οπλισμένο και προεντεταμένου σκυρόδεμα, του ελέγχου και των επεμβάσεων στις κατασκευές, των μεταλλικών κατασκευών, των μεταλλικών γεφυρών, των ξύλινων κατασκευών, των ελαφρών κατασκευών και των κατασκευών από τοιχοποιία για συνήθεις και σεισμικές δράσεις.

Στον Τομέα είναι ενταγμένα τρία εργαστήρια, της Εφηρμοσμένης Στατικής, του Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος και των Μεταλλικών Κατασκευών.

Διευθυντής: Βασιλειάδης Λάζαρος, Αν. Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79626
email: elenas@civil.duth.gr