Τομέας Μηχανικής


Ο Τομέας της Μηχανικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής του συνεχούς μέσου, της κινηματικής και δυναμικής του στερεού σώματος, της αντοχής των υλικών, της πειραματικής μηχανικής, της μηχανικής θραύσεως, της θεωρίας πλαστικότητας και βισκοελαστικότητας και των θεωρητικών μεθόδων υπολογισμού γραμμικών και επιφανειακών φορέων.

Στον Τομέα είναι ενταγμένα το εργαστήριο, της Τεχνικής Μηχανικής.

Διεύθυνση:
Κώνστα Μαρία, Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410- 79658
email: mkonsta@civil.duth.gr