Τομέας Υδραυλικών Έργων


Ο Τομέας των Υδραυλικών Έργων καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: της Ρευστομηχανικής, της Πειραματικής και Υπολογιστικής Υδραυλικής, της Υδραυλικής Περιβάλλοντος, της Θαλάσσιας Μηχανικής και των Λιμενικών Έργων, της Ποτάμιας Υδραυλικής, της Υδρολογίας και της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, των Υδραυλικών και Υδρονομικών Έργων, των έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, της Υγειονομικής Μηχανικής, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας νερού και αστικών λυμάτων, της Οικολογίας και Υδατικών οικοσυστημάτων.

Ο Τομέας Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ περιλαμβάνει τρία Εργαστήρια:
1. Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (Διευθυντής Αστέριος Παντοκράτορας, Καθηγητής)
2. Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων (Διευθύντρια Ιφιγένεια Κάγκαλου, Καθηγήτρια)
3. Λιμενικών και Παράκτιων Έργων (Διευθυντής Παναγοφωκίων Ματσούκης, Καθηγητής)
Διευθύντής του Τομέα Υδραυλικών Έργων είναι ο κ. Αγγελίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής.

Κατεβάστε την Αναλυτική παρουσίαση του Τομέα Υδραυλικών Έργων.