Κατάλογος Ακαδημαϊκών Συμβούλων Σπουδών των φοιτητών του Τμήματος, ακαδ. έτους 2019-2020


Αγαπητοί φοιτητές,

Στον συνημμένο κατάλογο μπορείτε να βρείτε το μέλος ΔΕΠ στο οποίο μπορεί να απευθύνεται καθένας από σας για απορίες, συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τις σπουδές σας.

Ο κατάλογος δίνεται αλφαβητικά ανά εξάμηνο φοίτησης.

Τα στοιχεία επαφής των μελών ΔΕΠ ευρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο directory του Πανεπιστημίου (https://ds.duth.gr/).

Από την Γραμματεία

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 2019-2020