Έγκριση και Οριστικοποίηση Εκλογικού Καταλόγου για τη Διενέργεια Εκλογών Ανάδειξης Εκπροσώπων των Μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης


ΟΡΙΣΤ. ΕΚΛ. ΚΑΤΑΛ. ΤΜ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.pdf