Πρακτικό της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Π.Μ. του ΔΠΘ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΠ