Πρακτικό της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Π.Μ. του ΔΠΘ


Πρακτικό ανάδειξης υποψηφίων.pdf-1