Ανακοίνωση για την απαλλαγή διδάκτρων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

 

Πληροφορίες:

Τηλ.: 25410-79025

ΞΑΝΘΗ, 3/2/2020

 

 

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον», που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017, να καταθέσουν αίτηση έως 21/2/2020, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που ορίζει ο νόμος 4485/2017.

 

 

Από τη Γραμματεία του

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών