Ανακοίνωση της Πρεσβείας της Τσεχίας που αφορά στη συνεργασία Ελλάδας -Τσεχίας στο πλαίσιο του Διμερούς Προγράμματος Μορφωτικών Ανταλλαγών


CZECH-1814-1-2019-ATHE

ΕΙΣ – ΚΠ – 3799 – 202.._