ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Αν. Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._ΔΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔ.pdf-1