Ανακοίνωση σχετικά με δηλώσεις μαθημάτων


Ανακοίνωση

 

 

Όσες δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μετά τις 5/3/2020 από το νέο σύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών “Universis” λαμβάνουν οι φοιτητές άμεσα το αποδεικτικό της δήλωσης στο επίσημο πανεπιστημιακό τους email