Διαβίβαση ΚΥΑ που αφορά στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 11.03.2020 έως και 24.03.2020


ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΑ.pdf-2