Ανακοίνωση για το μάθημα επιλογής της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στους Φοιτητές του 8ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, έχει προστεθεί το μάθημα «Εργαστηριακά Θέματα Ωπλισμένου Σκυροδέματος» (διδάσκοντες Καθηγητής κ. Χ. Καραγιάννης, Αν. Κ. κ. Κ. Χαλιορής) στα μαθήματα επιλογής της Κατεύθυνσής τους.

Όσοι επιθυμούν να επιλέξουν το μάθημα επιλογής «Εργαστηριακά Θέματα Ωπλισμένου Σκυροδέματος» , παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος sioakemi@admin.duth.gr,  από 10/4/2020 έως και 30/4/2020

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος