Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου σε φοιτητές


ΕΞΕ – 57118 – 2020 – Διευκρινίσεις εγγρ.pdf