ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόγραμμα Erasmus+ Traineeships


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρόγραμμα Erasmus+ Traineeships, το οποίον αφορά την κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί γιά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προκήρυξη) θα ανακοινωθεί εντός περίπου 10 ημερών και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τού Τμήματος.

Η καθυστέρηση οφείλεται στις ειδικές συνθήκες οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω τού COVID19.