Εξετάσεις Ιουνίου για αναγνώριση Ισοτιμίας του Πτυχίου (ΔΟΑΤΑΠ)


Παρακαλούνται όσοι έχουν εγκριθεί μετά από αίτησή τους  και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. για αναγνώριση Ισοτιμίας του Πτυχίου τους (ΔΟΑΤΑΠ) να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία έως την Πέμπτη 11/6/2020.