ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!! ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


Σας ενημερώνουμε ότι από 8-12 Ιουνίου 2020 οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους τόσο στην πτυχιακή εξεταστική Ιουνίου 2020  όσο και στην  κανονική εξεταστική Ιουνίου 2020, οι οποίες θα διεξαχθούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως.

Για το λόγο αυτό, από σήμερα ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 μπορείτε να υποβάλετε τη  δήλωση αποδοχής αποκλειστικά μέσα από την νέα σελίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση -> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές που εισήλθαν στο σύστημα τη ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και τα μαθήματα προς δήλωση για εξέταση  ήταν ελλιπή, παρακαλούνται να εισέλθουν ξανά και να υποβάλλουν εκ νέου τις δηλώσεις συμμετοχής για όλα τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν.