ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς όλα τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Αν. Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ


1Πρόσκληση για Ορισμό Τριμελούς_«Σχεδιασμός Μεταφορών-Ζήτηση για Μετακίνηση».