ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30η για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Αν. Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._Σχεδιασμός Μεταφορών-Ζήτηση για Μετακίνηση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.pdf-3