Διενέργεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020


Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθ. συνεδρίασης 28/29.07.2020) στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020 οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων θα διεξαχθούν με την εξ αποστάσεως εξέταση.

 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει.

 

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης: από 17/08/2020 έως 23/08/2020

 

H δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση => Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί στους φοιτητές/τριες με ηλεκτρονικό μήνυμα.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.pdf-1

Ενημέρωση φοιτητών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ17.pdf

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους_2019-2020