Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα ΙΔΟΧ (βάσει του Π.Δ. 407/80), για το ακ. έτος 2020-2021, στο Τμήμα Π.Μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 407_2