Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020


Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν αιτηθεί για βελτίωση βαθμολογίας καθώς και όσοι εκπρόθεσμα δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 να συμπληρώσουν την συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση και να την αποστείλουν στο email (sioakemi@admin.duth.gr) υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής