Ανακοίνωση


Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Πληροφορική» του 1ου εξαμήνου.

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες Καθηγητή κ. Λ. Ηλιάδη και Αν. Καθηγητή κ. Β. Μπαλόπουλο.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Π.Μ.