ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας) θα πρέπει να αποσταλούν (MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
protocol@civil.duth.gr
τα παρακάτω δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 28.9.2020 έως και την Κυριακή  4.10.2020:

  1. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη η Αίτηση εγγραφής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (συνημμένο αρχείο) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (σκαναρισμένη σε αρχείο .pdf)
  2. Η ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής που έγινε στο Υπουργείο σε αρχείο .pdf   (ανυπόγραφο αρχείο .pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου)
  3. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (σε αρχείο .pdf )
  4. Μια μικρή φωτογραφία σε αρχείο .jpg* (πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

‘Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά να είναι μόνο σε μορφή αρχείου .pdf εκτός από τη φωτογραφία που θα είναι σε μορφή .jpg

 

Κωδικοί
Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, την αποστολή των στοιχείων από το Υπουργείο, την ηλεκτρονική αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών και τον έλεγχό τους, μπορεί να γίνει η παραλαβή των κωδικών που απαιτούνται για την πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες όπως π.χ. αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών, δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας-ΠΑΣΟ κ.λπ (θα υπάρχει ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος όταν θα χορηγούνται οι κωδικοί).

Πιστοποιητικά χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και τη χορήγηση των προσωπικών κωδικών.

 

* Προδιαγραφές φωτογραφίας
Η φωτογραφία αυτή θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή σε ουδέτερο φόντο (τύπου ταυτότητας).

Για να γίνει δεκτή μία φωτογραφία θα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 240 Χ 240 pixels, να είναι τύπου .jpg και το μέγεθος της να μην υπερβαίνει τα 2 Mbytes.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος