Ανανέωση εγγραφής – Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021


Καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών:

  1. να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,
  2. να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 2020-2021. (Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών χειμερινών εξαμήνων)
  3. οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου πρέπει να επιλέξουν πρώτα κατεύθυνση
  4. να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα.
  5. Οι φοιτητές επί πτυχίω πρέπει να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν (χειμερινών και εαρινών εξαμήνων)
  6. Όσοι φοιτητές επιλέξουν μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα, θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών από τα ωρολόγια προγράμματα των αντίστοιχων Τμημάτων

Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής –Δήλωσης μαθημάτων από:

 

5/10/2020 έως και 14/10/2020

Εκτυπώνετε οπωσδήποτε το αποδεικτικό εγγραφής σας σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Εάν έχετε πρόβλημα με τη δήλωσή σας, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:
Α. Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998, με αίτηση στο protocol@civil.duth.gr, όπου θα δηλώνουν τα μαθήματα.

Β. Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 μέχρι σήμερα, με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/main.asp, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης

  • Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.
  • Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής σας δήλωσης και κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων, υποχρεούστε να ελέγχετε εάν η δήλωση μαθημάτων σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Παρακαλείστε να μην εισέρχεσθε στην εφαρμογή των Γραμματειών κατά τις ώρες 8:30-10:30 π.μ., λόγω εργασιών συντήρησης του συστήματος.
  • Σημειώνεται ότι, δεν θα δοθεί καμία παράταση εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών