ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2020-2021


Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος μας όπως παρακολουθούν καθημερινά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) που δήλωσαν κατά την εγγραφή στο Τμήμα μας, είτε πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά είτε όχι, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα γίνει η αποστολή από τη Γραμματεία των κωδικών χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα εν λόγω (e-mails).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος