Ανακοίνωση για μάθημα «Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του 9ου εξαμήνου


Η διδασκαλία στο μάθημα «Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του 9ου εξαμήνου από τον Επ. Καθηγητή κ. Σπηλιώτη θα γίνονται  δια ζώσης στις αίθουσες Γ.1.1-Γ.1.2.

 

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών