Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω της σελίδας WebMail


Σε συνέχεια της αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καθώς παρατηρήθηκαν προβλήματα σύνδεσης, αποστολής και λήψης μηνυμάτων στην καινούρια ιστοσελίδα, παραθέτουμε αναλυτικές οδηγίες αντιμετώπισης ενδεχόμενων προβλημάτων:

 

  1. Για την πρόσβαση στο Webmail, εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση «ermis.duth.gr» δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε πρόβλημα.
  2. Εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση «webmail.duth.gr» πιθανόν να διαπιστώσετε περίεργη εμφάνιση της ιστοσελίδας ή και αδυναμία πρόσβασης. Αυτό οφείλεται στα προσωρινά αρχεία (ιστορικό και cache) που έχει αποθηκεύσει ο φυλλομετρητής σας (Browser) στον Η/Υ σας.Το πρόβλημα μπορείτε να το επιλύσετε καθαρίζοντας το ιστορικό και την cache, σε ότι αφορά στη διεύθυνση «webmail.duth.gr». Ακολουθούν οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος για τους τρεις πιο γνωστούς φυλλομετρητές περιήγησης.
  • Mozilla Firefox:

α) Τρεις οριζόντιες γραμμές επάνω δεξιά > Βιβλιοθήκη > Ιστορικό > τέρμα κάτω «Προβολή όλου του ιστορικού» > Επάνω αριστερά επιλέγουμε το «Ιστορικό» > Επάνω δεξιά στην αναζήτηση γράφουμε: webmail.duth.gr > Επιλέγουμε όλα τα αποτελέσματα (κλικ σε ένα και μετά τα πλήκτρα Ctrl+A >  πιέζουμε το πλήκτρο Delete.
β)Τρεις οριζόντιες γραμμές επάνω δεξιά > Επιλογές (ή Προτιμήσεις) > Απόρρητο και ασφάλεια > στο «Cookies και δεδομένα ιστοσελίδων» το «Εκκαθάριση δεδομένων» > επιλέγουμε και τις δύο κατηγορίες > πιέζουμε το «Εκκαθάριση».

  • Google Chrome:

Τρεις τελείες επάνω δεξιά > Περισσότερα εργαλεία > Διαγραφή δεδομένων περιήγησης > Καρτέλα «Σύνθετες» > επιλέγουμε (μόνον) τα εξής:
– Εμφάνιση cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπων
– Εικόνες και αρχεία στην κρυφή μνήμη και «πατάμε» διαγραφή δεδομένων.

  • Mac OS Safari:

α) Μενού «Ιστορικό» > Εμφάνιση όλου τού ιστορικού > επάνω δεξιά αναζήτηση για: webmail.duth.gr > Επιλέγουμε όλα τα αποτελέσματα (κλικ σε ένα και μετά τα πλήκτρα cmd(⌘)+A > πιέζουμε το πλήκτρο Delete.
και πιθανώς:
β) Μενού «Safari» > Προτιμήσεις > Απόρρητο > Διαχείριση δεδομένων ιστοτόπων >  επάνω δεξιά αναζήτηση για: webmail.duth.gr > Επιλέγουμε όλα τα αποτελέσματα (κλικ σε ένα και μετά τα πλήκτρα cmd(⌘)+A > Αφαίρεση

Σημείωση:

Λόγω τού παραπάνω προβλήματος, το οποίο μπορεί να «παραπλανήσει» τούς χρήστες για το ποιό σύστημα χρησιμοποιούν, το παλαιό σύστημα «ermis.noc.duth.gr» θα είναι διαθέσιμο από την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, έως την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2020. Παρακαλώ έως τότε να ακολουθήσετε τις προαναφερθήσες οδηγίες.

Περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις στο email: thoidis@admin.duth.gr

Από το Υπολογιστικό Κέντρο