Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες


2020_10_31_ΦΕΚ4806_ΕιδικΚατηγορίες και κατΕξαίρεση μετεγγραφές

Diavivasi FEK4806_Rythmisi thematon meteggraf.pdf