Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


ΦΕΚ μοριοδοτούμενα κριτήρια- αδέλφια

ΦΕΚ ειδικές κατηγορίες

Εγκύκλιος μετεγγραφών.pdf