“Τέσσερις Καθηγητές του Τμήματός μας στο 2% των πλέον αναφερόμενων επιστημόνων στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο Καθηγητής κ. Χρήστος Καραγιάννης, ο Καθηγητής κ. Αστέριος Παντοκράτορας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κων/νος Χαλιορής και ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Θεόδωρος Ρουσάκης”


15 επιστήμονες από το ΔΠΘ στο πρώτο 2% της λίστας των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου – ert.gr