Κατάθεση δικαιολογητικών φοιτητών από μετεγγραφή


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. καλούνται να αποστείλουν,  στην ηλεκτρονική διεύθυνσή protocol@civil.duth.gr από τις 11/12/2020 ως και τις 15/12/2020 τα δικαιολογητικά που έχουν επικαλεστεί στην ηλεκτρονική αίτηση για μετεγγραφή και ορίζονται σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1.Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

2.Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα / Σχολής προέλευσης.

4.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  1. (1) φωτογραφίες αρχείο .jpg
  2. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη η Αίτηση εγγραφής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (συνημμένο αρχείο)

 

Θα ακολουθήσει έλεγχος των δικαιολογητικών και έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος και μετά θα ενημερωθούν τηλεφωνικά οι ενδιαφερόμενοι για να προχωρήσουν στην διαγραφή τους από τα Τμήματα προέλευσης.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (1)