Πρόσκληση δημόσιας υποστήριξης διδακτορικής διατριβής Π.-Μ. Κοσμίδου


Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχω την τιμή να σας ενημερώσω ότι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:15 η υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ κυρία Παρθένα-Μαρία Κοσμίδου θα παρουσιάσει και υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική της διατριβή ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο σύνδεσμος συμμετοχής θα αποσταλεί σε όποια/ο επιθυμεί να συμμετάσχει έπειτα από σχετική επικοινωνία μέσω email (chaliori@civil.duth.gr).

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
“Μηχανισμοί αστοχίας και πειραματική διερεύνηση στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος με προβλήματα διάτμησης”.
“Failure mechanisms and experimental study of reinforced concrete elements with shear problems”.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (Α.Π.: 1764/26-06-2015):
– Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΠΘ, επιβλέπων
– Κωνσταντίνος Χαλιορής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, επιβλέπων
– Αλέξανδρος-Δημήτριος Τσώνος, Καθηγητής ΑΠΘ

Μέλη Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (Α.Π.: ΔΠΘ/ΤΠΜ/9827/604/02-11-2020):
– Αθανάσιος Καραμπίνης, Καθηγητής ΔΠΘ
– Αναξαγόρας Ελένας, Καθηγητής ΔΠΘ
– Θεόδωρος Ρουσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
– Ασημίνα Αθανατοπούλου – Κυριακού, Καθηγήτρια ΑΠΘ

Η κυρία Π.-Μ. K. Κοσμίδου είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τομέα Δομικών Κατασκευών ΔΠΘ.

Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις υποψηφίας:

Διεθνή περιοδικά:

  1. C.E. Chalioris, P.-M.K. Kosmidou, N.A. Papadopoulos, “Investigation of a New Strengthening Technique for RC Deep Beams Using Carbon FRP Ropes as Transverse Reinforcements”, Fibers 2018, 6(3), 52.
  2. P.-M. K. Kosmidou, C.E. Chalioris, C.G. Karayannis, “Flexural/shear strength of RC beams with longitudinal FRP bars-An analytical approach”, Computers and Concrete 2018, 22 (6), pp. 573-592.
  3. C.G. Karayannis, P.-M. K. Kosmidou, C.E. Chalioris. “Reinforced Concrete Beams with Carbon-Fiber-Reinforced Polymer Bars—Experimental Study”, Fibers 2018, 6 (4), 99.
  4. C.E. Chalioris, P.-M. K. Kosmidou, C.G. Karayannis, “Cyclic Response of Steel Fiber Reinforced Concrete Slender Beams: An Experimental Study”, Materials 2019, 12 (9), 1398.

Εργασίες – ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια:

  1. C.E. Chalioris, P.-M.K. Kosmidou (presenter), T.A. Panagiotopoulos, C.G. Karayannis, “Flexural and cracking behaviour of concrete beams reinforced with FRP bars”, Proceedings of the 6th International Conference on Concrete Repair, Thessaloniki, Greece, June 2016.
  2. P.-M.K. Kosmidou (presenter), C.E. Chalioris, C.G. Karayannis, “Tests and Analysis of Reinforced Concrete Beams with FRP bars”, 25th Annual International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE 25), Rome, Italy, July 2017.
  3. C.E. Chalioris, N.A. Papadopoulos, T.A. Panagiotopoulos, P.-M.K. Kosmidou, “Shear Strengthening of Reinforced Concrete Deep Beams without Stirrups using Carbon Fibre Rope as Transverse Link”, 25th Annual International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE 25), Rome, Italy, July 2017.

Εργασίες – ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια:

  1. Π.-Μ.Κ. Κοσμίδου (παρουσίαση), Κ.Ε. Χαλιορής, Χ.Γ. Καραγιάννης, “Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Δοκών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα με Ράβδους από Ινωπλισμένα Πολυμερή”, Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σκυροδέματος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Νοέμβριος 2016.
  2. Κ.Ε. Χαλιορής, Ν.Α. Παπαδόπουλος, Θ.Α. Παναγιωτόπουλος, Π.-Μ.Κ. Κοσμίδου (παρουσίαση), “Ενίσχυση κοντών δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι τέμνουσας με κορδόνι ινών άνθρακα”, Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σκυροδέματος, Αθήνα, Ελλάδα, Μάρτιος 2018.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία.

Με εκτίμηση,

Κ. Χαλιορής

———————————————————————————–
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Δομικών Κατασκευών
Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών

Κωνσταντίνος E. Χαλιορής, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών