“Συμμετοχή του Τμήματος ΠΜ του ΔΠΘ, (Αν. Καθηγητή Ν. Κλήμη) σε Αναγνωριστική έκθεση των επιπτώσεων του σεισμού της Σάμου Μ7.0, 30-10-2020”


http://geerassociation.org/component/geer_reports/?view=geerreports&id=96&layout=build