ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021


Παρακαλούνται οι φοιτητές που δε δήλωσαν εμπρόθεσμα και μέσα στις προθεσμίες που είχαν  αρχικά δηλωθεί  (18-24/1/2021) τη συναίνεσή τους στη συμμετοχή τόσο στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, όσο και στην πτυχιακή εξεταστική Φεβρουαρίου 2021, να στείλουν ηλεκτρονικά στο protocol@civil.duth.gr  αίτηση συμπληρώνοντας μόνο τα μαθήματα στα οποία θέλουν να εξετασθούν και όχι όσα χρωστάνε και τη συνημμένη (Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής), υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, ώστε η Γραμματεία να τις διαβιβάσει στους διδάσκοντες.

Παρακαλούμε η αποστολή να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 29/1/2021 με την προϋπόθεση ότι η δήλωση αφορά σε μάθημα τα οποία εξετάζονται τουλάχιστον δύο μέρες αργότερα.

Δε θα δοθεί καμία παράταση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής (1)