ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021


Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις μέχρι και 1/2/2021, να μην στέλνουν αιτήσεις συμμετοχής στην εξεταστική. Δεν θα γίνονται δεκτές από τους Καθηγητές, διότι έχει ήδη ξεκίνησε η εξεταστική διαδικασία.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών