ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Μ. 2020-2021


ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Τμ. Π.Μ. για ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ 2020-2021_3.pdf-3