ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ


Ο.Ε. Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ 2020-2021 για ετήσια θητεία (από την ημέρα εκλογής).pdf