Υπενθύμιση σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Π.Μ. για την ετήσια θητεία έως 30-11-2021


Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμ. Π.Μ. 2020-2021 (έως 30-11-2021).pdf