ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΈΡΕΥΝΑ GUESSS – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


    image.png                 image.png
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΈΡΕΥΝΑ GUESSS

Διεθνής Έρευνα GUESS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) διεξάγεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 50 χώρες και σε περισσότερα από 3.000 Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο με τη βοήθεια της εταιρίας Ernst & Young και των Πανεπιστημίων του St.Gallen και της Βέρνης στην Ελβετία.

Σκοπός της είναι να καταγραφούν οι προθέσεις των φοιτητών/τριών σχετικά με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η έρευνα απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ες, μεταπτυχιακούς/ες, διδακτορικούς/ες φοιτητές/τριες και μεταδιδάκτορες ανεξάρτητα από το αντικείμενο σπουδών τους. Στην Ελλάδα η έρευνα πραγματοποιείται συστηματικά κάθε 2 χρόνια από το 2008 με ευθύνη του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.guesssurvey.org).

Σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε στην έρευνα, προκειμένου να βοηθήσετε στην καταγραφή της στάσης των φοιτητών/τριών απέναντι στην επιχειρηματικότητα.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/g21-greece

Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις (δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις). Οι απαντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές και η ταυτότητα των συμμετεχόντων θα παραμείνει ανώνυμη.

H έρευνα φέτος πραγματοποιείται με ευγενική χορηγία της εταιρείας ISOMAT-παραγωγής Δομικών, Χημικών Υλικών & Κονιαμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν από το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας του Τμήματος ΒΣΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους από την ομάδα των ερευνητών/τριών.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!

Καθηγήτρια Κατερίνα Σαρρή

Διευθύντρια Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Mαριέτ Βαϊνά
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 891.245 Φ. 2310 844.536
e-mail: mariet@uom.edu.grpubrel@uom.edu.gr,
f:   https://www.facebook.com/universityofmacedonia
twitter: https://twitter.com/univofmacedonia
In: http://www.linkedin.com/edu/school?id=12844&trk=edu-cp-title
YouTube: http://www.youtube.com/user/univofmacedonia
flickr: http://goo.gl/haPU9j