Προκαταρκτική έκθεση για τους σεισμούς της Θεσσαλίας


“Το ΙΤΣΑΚ (Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών) και ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. συνέταξαν προκαταρκτική έκθεση για τους δύο ισχυρούς σεισμούς της Θεσσαλίας, που συνέβησαν την 03/03/2021 και 04/03/2021. Εκ μέρους του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής συμμετείχαν ο κ. Ν. Κλήμης, Αναπληρωτής Καθηγητής και ο κ. Δ. Σωτηριάδης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΔΠΘ. Παρουσιάζονται οι σεισμικές διεγέρσεις που καταγράφηκαν στους πλησιέστερους σταθμούς οργάνων, γεωτεχνικά προβλήματα και θέματα απόκρισης διαφόρων τύπων κατασκευών. Από την έρευνα πεδίου εντοπίστηκαν έντονα και εκτεταμένα φαινόμενα ρευστοποίησης και πλευρικής εξάπλωσης στο έδαφος, ενώ τα φαινόμενα αστοχίας πρανών υπήρξαν περιορισμένα. Τέλος, παρουσιάζεται αρχική επεξεργασία των καταγραφών και σχολιασμός των συντελεστών σεισμικής επιβάρυνσης που ίσχυσαν κατά τους διάφορους Αντισεισμικούς Κανονισμούς, σε σχέση με την απόκριση των κατασκευών“.

http://doi.org/10.5281/zenodo.4641200

http://www.itsak.gr/news/categories/24