Ανακοίνωση Παράταση για παράδοση βαθμού Διπλωματικής Εργασίας


 

Παράταση για παράδοση βαθμού Διπλωματικής Εργασίας

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και θέλουν να λάβουν μέρος στην επόμενη τηλεορκωμοσία στις 14/5/2021, να φροντίσουν να ενημερώσουν τον επιβλέποντα Καθηγητή τους να στείλει στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Πέμπτη 15/4/2021 το βαθμολόγιο της Διπλωματικής τους εργασίας

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών