Πρακτκή Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


Ανακοινωση Πρακτικής Άσκησης 2021 – προκήρυξη

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 2021