Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορος κας Κορνηλίας Μαρίας Κουτούλα.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζω ότι την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Κορνηλίας Μαρίας Κουτούλα.

Η παρουσίαση-υποστήριξη της διατριβής θα γίνει διαδικτυακά, μέσω του λογισμικού Skype-for-Business, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://meet.lync.com/duth/gbotzori/J0U8DRTO

Το θέμα της Διδακτορικής της Διατριβής έχει ως εξής:

«Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή μέσου μετακίνησης με σκοπό τη σχολική εκπαίδευση»

Με εκτίμηση,
Γεώργιος Μποτζώρης