Ανοιχτή διάλεξη με τίτλο «Εμπειρίες από τη Μελέτη και την Κατασκευή του Μετρό της Doha»


Ανοιχτή πρόσκληση

Περίληψη διάλεξης

Οδηγίες σύνδεσης

Παρουσίαση ΔΠΘ 2021 Χρ. Τσατσανίφος