Ανακοίνωση για δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου


Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της με αρ. 22/21-5-2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ,  στην εξεταστική Ιουνίου 2021 οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων θα διεξαχθούν με την εξ αποστάσεως εξέταση.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική Ιουνίου 2021  μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει.

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης: από 24/5/2021 έως  30/5/2021

H δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση => Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί στους φοιτητές/τριες με ηλεκτρονικό μήνυμα.